Numer konta: 93 102­0 335­2 0000 1­302 00­13 2415

Lektorzy

Anna Wosik

Ania Wosik

Ania Wosik jest przede wszystkim przyjacielem dzieci, a dopiero potem ich nauczycielem. Ukończyła edukację wczesnoszkolną na Uniwersytecie Łódzkim, co otworzyło jej drogę do rozpoczęcia pracy z najmłodszymi. Jest także absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, specjalności wczesnego nauczania języka angielskiego. Dzięki studiom zna nie tylko język angielski, ale także posługuje się odpowiednimi do wieku metodami i technikami pracy z dziećmi. Doskonale rozumie, że w edukacji najważniejsza jest wewnętrzna motywacja uczniów oraz radość czerpana z uczenia się. Dlatego podczas zajęć z nią, dzieci bawią się, odgrywają scenki, samodzielnie dochodzą do wiedzy i uczą się jak efektywnie współpracować w grupie. Jest odpowiedzialna, życzliwa, a swoim uśmiechem zaraża innych.