Numer konta: 93 102­0 335­2 0000 1­302 00­13 2415

Dla nastolatków

Kurs dla dzieci i młodzieży od IV klasy (10-15 lat)

zajęcia 2 x w tygodniu:
1 x 60 min (konwersacje) i 1 x 90 min (kurs standardowy)

Konwersacje: gry i zabawy językowe zachęcające i doskonalące umiejętności mówienia (praca bez podręcznika)

Kurs standardowy: doskonalenie pozostałych sprawności językowych (praca z podręcznikiem i dodatkowymi materiałami)

kursy językowe dla nastolatków


przedział wiekowy: 10-15 lat

  • Kontynuacja tego co robiliśmy w latach ubiegłych: doskonalimy umiejętność mówienia, czytania i pisania, osłuchujemy dzieciaki z językiem obcym-mówimy do nich po angielsku!
  • Przygotowujemy dzieci do nauki w gimnazjum
  • W semestrze letnim i zimowym słuchacze podchodzą do ustnego i pisemnego egzaminu, co mobilizuje ich do powtórzenia całego przerobionego materiału. Egzamin ten ma na celu pokazać dzieciom jak również ich rodzicom jak wiele już potrafią. Na życzenie rodziców przygotowujemy dzieci do egzaminów państwowych
  • Plan zajęć staramy się dopasować do planu szkolnego
  • Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami i na bieżąco informujemy rodziców o postępach lub nieobecności na zajęciach na tym etapie zachęcamy również dzieci do nauki kolejnego języka
  • Proponując tzw. kurs krótki języka hiszpańskiego lub niemieckiego-1 x w tygodniu-90 minut.

Zobacz inne oferty