Numer konta: 93 102­0 335­2 0000 1­302 00­13 2415

Dla nastolatków

Kurs dla dzieci i młodzieży od IV klasy (10-15 lat)

zajęcia 2 x w tygodniu:
1 x 60 min (konwersacje) i 1 x 90 min (kurs standardowy)

Konwersacje: gry i zabawy językowe zachęcające i doskonalące umiejętności mówienia (praca bez podręcznika)

Kurs standardowy: doskonalenie pozostałych sprawności językowych (praca z podręcznikiem i dodatkowymi materiałami)

kursy językowe dla nastolatków

  • Oferujemy zarówno intensywny kurs przygotowujący do Egzaminu Ósmoklasisty jak i dynamiczny kurs gimnazjalny oraz maturalny
  • Rozwijamy wszystkie kompetencje językowe. Uczymy twórczego i logicznego myślenia, wzbogacamy słownictwo i struktury gramatyczne, doskonalimy umiejętności komunikacji.
  • Kurs jest kontynuacją tego co robiliśmy w latach ubiegłych
  • Przygotowujemy młodzież do dalszych etapów nauki
  • Mówimy wyłącznie po angielsku i otwieramy uczniów na język
  • Przeprowadzamy projekty semestralne, które pozwalają zaprezentować zdobytą wiedzę, utrwalić wiadomości i sprawdzić się.
  • Zapewniamy małe grupy (max 9 osób), co pozwala nam na poświęcenie każdemu z osobna wiele uwagi oraz stałe monitorowanie postępów w nauczaniu
  • Plan zajęć staramy się dopasować do planu szkolnego

Zobacz inne oferty